História könyvtár

 

Monográfiák

SOMOGYI ÉVA
Kormányzati rendszer a dualista Habsburg Monarchiában
VÁCZY PÉTER
A magyar történelem korai századaiból

BAK BORBÁLA:
Magyarország történeti topográfiája
(A honfoglalástól 1950-ig)
HEGYI KLÁRA
Török berendezkedés Magyarországon
BAK BORBÁLA
Magyarország történeti topográfiája
(A honfoglalástól 1950-ig)
Példatár

  BÓNA ISTVÁN
A magyarok és Európa a 9-10. században
DIÓSZEGI ISTVÁN
A hatalmi politika másfél évszázada, 1789-1939
HAJNAL ISTVÁN
Technika, művelődés. Tanulmányok
  KOSÁRY DOMOKOS
Magyarország és a nemzetközi politika 1848-1849-ben
NIEDERHAUSER EMIL
A történetírás története Kelet-Európában

SZÛCS JENŐ
Az utolsó Árpádok
  HAJDU TIBOR
Tisztikar és középosztály, 1850-1914

 

Adattárak, kronológiák

BALOGH MARGIT -
GERGELY JENŐ: Egyházak az újkori Magyarországon
1790–1992
SIPOS PÉTER
Adattár a II. világháború történetéhez

 

Előadások a történettudomány műhelyeiből

 

Történeti bibliográfia


TÖRTÉNETI BIBLIOGRÁFIA 1990


TÖRTÉNETI BIBLIOGRÁFIA 1991


TÖRTÉNETI BIBLIOGRÁFIA 1992


TÖRTÉNETI BIBLIOGRÁFIA 1993

 

Atlaszok Magyarország történetéhez