MONOGRÁFIÁK 2.

HAJNAL ISTVÁN
Technika, mûvelõdés. Tanulmányok
Válogatta, sajtó alá rendezte, a bevezetõ tanulmányt, a jegyzeteket és az összekötõ szöveget írta: Glatz Ferenc

ISBN 963-8311-99-1
ISSN 1217-212X
Budapest 1993
História - MTA Történettudományi Intézetet

ELFOGYOTT

 

TARTALOM

Eltûnt magatartásformák, 1993 (Elõszó - G. F.)

Hajnal István történetírása (Glatz Ferenc)

Hivatalnok család - Hercegi levéltáros, átértékelõ történetírás - Egyetemi tanár - szerkesztõ - Marxizmus, egyéni utak - Írástörténet - értelmiségtörténet (Az oklevéltan fejlõdése - Fejérpataky László, a tanár - Írásoktatás a középkori Európában - Írás, iskolázás, írásbeliség - Nemzeti történetírás és írásbeliség - A történeti módszertan megújulása) - ilágtörténet, kortörténet-kritika (álam a szocialitás szolgálatában - Romantikus antikapitalizmus - Középkori szokásszerség - Elidegenedett gépkorszak) - Szociológia, a szocialitás eszménye (Szociológiai történetszemlélet - Az európai történetírás két vonulata - Tagányi Károly: oklevéltan és szociológia - A lipcsei kultúrintézet szerepe - Szellemtörténet és a szociológia politikai elkötelezettsége - Hans Freyer tanai) - Hajnal gondolatainak nyitottsága - A szövegek közreadásának szempontjai

TANULMÁNYOK

Az Ápád-kori oklevélírások és a francia egyetemek (1920)

[Európai kultúrtörténet - írástörténet] (1932)

Racionális fejlõdés és írásbeliség (1932)

Írásbeliség, intellektuális réteg és európai fejlõdés (1933)

Az újkor története (Részletek)

A rendi társadalom: a parasztság

Hollandia hatalmának tetõpontján

XIV. Lajos Franciaországa

Anglia: Az imperializmus és az indusztriális forradalom

A technika fejlõdése (1937)

Történelem és szociológia (1939)

Az európai város kialakulása (1941)

A kis nemzetek történetírásának munkaközösségérõl (1942) 3

A gépkorszak kialakulása (1944)

Elõszó - Az elsõ gép: a vízimalom (A vízikerék - Miért nem használatos a vízimalom az antik kultúrában? - "malomipar" a rómaiaknál. Miért nem használja a vízierõt? - A malomnál is õsibb gép: az állaterõ) - Az antik gép: a rabszolga - A jövõ gépe: az anyagok belsõ szerkezetében rejlõ erõk dolgoztatása - A gépszerkezettõl a társadalom szerkezetéig

Materializmus (1945)

Az ember és a technika (Rádióelõadások, 1946-1947)

A gép és az ember (1946)

Az ember és a technika (1946)

Technika és történelem (1946)

Munkaszervezet, technika és demokrácia (1947)

j történetszemlélet (1947)

Az írás szociális szerepe és az egyetemi képzettség Franciaországtól Magyarországig a XII-XIII. században (1947)

Kézmvesség, írásbeliség és európai fejlõdés (1948)

[Évforduló, 1948] (1948)

Az elsõ gépek (1949)

Vissza a tartalomjegyzékhez