MONOGRÁFIÁK 9/b.

BAK BORBÁLA
Magyarország történeti topográfiája
(A honfoglalástól 1950-ig) - Példatár

ISBN 963–049–810 3
ISSN 1217–212 X
Budapest 1997
História - MTA Történettudományi Intézetet

MEGRENDELHETŐ

 

TARTALOM

Elõszó

Bevezetés

A példatár célja - Módszertani tanácsok a példatár eredményes használatához

A Kárpát-medence természeti földrajza

A Kárpát-medence vízhálózata

Adatbázis - Feladatok

A Kárpátok hágói, szorosai, átjárói

Adatbázis - Feladatok

A Kárpát-medence természeti tájai

Adatbázis - Feladatok

Magyarország közigazgatás-történeti földrajza

Magyarország fogalma

Adatbázis - Feladatok

Magyarország városai

Adatbázis - Feladatok

A magyar állam középszintû igazgatási egységei

(Vármegyék, székek, kiváltságos kerületek)

Adatbázis - Feladatok

Térképmellékletek

Vízrajzi vázlatok

 

********

ELÕSZÓ (részlet)

A Magyarország történeti topográfiája címû példatár az azonos címû kézikönyv szöveges anyagának egy része (Adatbázis, Feladatok) mellett azokat a térképmellékleteket és vízrajzi vázlatokat tartalmazza, amelyek lehetõvé teszik az egyes témakörök anyagának aktív, alkotó feldolgozását, megtanulását, készségszintû elsajátítását.

A példatár elsõsorban a felsõoktatásban történelmet, történeti jellegû tanulmányokat folytatóknak, vagy azoknak a hallgatóknak készült, akik olyan szaktudománnyal foglalkoznak, amelynek anyagát, annak egy részét helyhez is kell kötniük, a megismert jelenségeket a Kárpát-medencében térben is kell látniuk.[...]

A példatár lehetõséget biztosít a Magyarország történeti topográfiája címû kézikönyvben tárgyalt anyag megfelelõ módon történõ feldolgozásához. Ehhez a munkához nyújtanak segítséget, alapvetõ eszközt a példatárban található, "kitöltésre" váró vízrajzi vázlatok. A térképek elkészítése során a leíró jellegû, szöveges források és feldolgozások adatait ábrázolva, ezek elterjedését és elhelyezkedését tudjuk kartográfiai módszerekkel bemutatni. Az így elkészült térképeket elemezve, a térben láthatóvá tett adatokat ismét szövegesen leírva nemegyszer olyan új összefüggésekre bukkanhatunk, amelyet a földrajzi háttér ismerete, az elterjedés áttekintése hiányában egyébként talán nem is veszünk észre.

Budapest, 1997 júniusa

Bak Borbála

Vissza a tartalomjegyzékhez