Márián Dorina-Márián Zoltán: Magyar grófnő volt a Nílus királynője

Szendrői Török Marianna May, Djavidan hanum

Élt egyszer egy titokzatos magyar grófnő, akinek élete mesébe illő, mégis vajmi kevesen ismerik. Hazánkban elfeledték, pedig királyi trónon ült. Szendrői Török Marianna May grófnőnek hívták. Ő és az egy időre szintén a feledés homályába veszett Apponyi Géraldine grófnő (1915- 2002) voltak a múlt század magyar királynéi, külföldi uralkodók hitvesei. Géraldine I. Ahmed Zogu albán király (1895-1961), Szendrői Török grófnő II. Abbas Hilmi egyiptomi uralkodó (1874-1944) felesége volt. Hazánkon kívül Marianne May Török von Szendrő, vagy Török (Toerek) de Szendrő néven ismerik.
A magyar grófnő születését, akárcsak egész életét, titokzatosság övezi. Egyes források 1877. június 15-ét, mások 1874. január 8-át tartják születési dátumának. Abban nincs vita, hogy Philadelphiában látott napvilágot. Édesanyja Vetter von der Lilie Zsófia grófnő (sírhelye Budapesten található), édesapja gróf Török József, Kolozs vármegye főispánja. Szülei házassága nem tartott sokáig. Zsófia grófnő még a főispán feleségeként, Kolozsváron ismerte meg következő szerelmét, Puskás Tivadart, a telefonközpont és a telefonhírmondó feltalálóját, akihez 1880-ban ment férjhez Angliában.

A magyar grófkisasszony

A család az új családfő, Puskás Tivadar jóvoltából beutazta Európát. A kis Marianna [...] szigorú kötelezettségek és vallási nevelés nélkül nőtt fel. Iskolába ugyan sohasem járt, mégis sokoldalúan képezték, egyebek mellett zongorázni tanult. Alig múlt 12 éves, amikor rövid újságcikkei jelentek meg több, valószínűleg grazi újságban. 15 évesen már saját háza volt Grazban. Bátyja, gróf Szendrői Török József (1873-98) a híres bécsi katonai akadémiára, a Theresianumra járt az európai és ázsiai uralkodóházak csemetéivel, többek között a Habsburg, az egyiptomi és az oszmán hercegekkel együtt. Barátságot kötött Abbas bejjel, a nála egy évvel fiatalabb egyiptomi herceggel. Egyszer, amikor Török grófkisasszony meglátogatta testvérét a Theresianumban, találkozott az akkor tizenhárom éves egyiptomi trónörökössel. [...]
Nem sokkal azelőtt, hogy József gróf elvégezte volna az akadémiát, a trónörököst váratlanul hazahívták Egyiptomba, mert az uralkodó Tewfik (1852-92) meghalt. A herceg még nem töltötte be a 18. életévét. Egyiptom ebben az időben formailag az Oszmán Birodalomhoz tartozott.

A titkos házasság

A bimbózó szerelemnek talán mindörökre vége, ha nem találkoznak nyolc évvel később, 1900-ban Párizsban, teljesen véletlenül. [...]
Ekkor azonban Abbas már nős volt, felesége Ikbal hercegnő, és négy gyermek apja. De ami a legfontosabb, Egyiptom uralkodója: II. Abbas Hilmi pasa, az utolsó egyiptomi khedive. (A khedive az egyiptomi uralkodók 1805-1914 között használt titulusa.)
Ez azonban nem zavarta az uralkodót abban, hogy levelezésbe kezdjen a magyar grófnővel, s kis idő múlva Egyiptomba hívja. A látogatásból szenvedélyes szerelem lett. Románcukat egy évvel később titkos házassággal erősítették meg Alexandriában. [...] Végül 1910. február 28-án lettek hivatalosan is egymáséi a Boszporusznál fekvő Chibuklu villában, Törökországban.

"Djavidan hanum" hercegnő

A magyar grófnő még évekkel korábban felvette a Zubeida nevet, majd hivatalos házasságkötésük után az udvari körökben jobban hangzó Djavidan Djanan nevet választotta, melyet haláláig megtartott. Ettől kezdve Török grófnő úgy szerepel a gothai nemesi almanachban is, mint Djavidan hanum hercegnő, az egyiptomi khedive felesége. (A hanum titulust a pasa feleségei és leányai viselték.) Ezzel együtt áttért a muzulmán hitre a főmufti jelenlétében. [...]
Djavidan gyakran elkísérte hitvesét az Oszmán Birodalomban és Európában tett látogatásaira. A királyi hitves nagyfokú közvetlensége ez idáig ismeretlennek számított az egyiptomi udvarban, s ezért nem meglepő, hogy a magyar grófnő férjére is nagy hatást gyakorolt. [...]
Djavidan emlékirataiban leírja, hogyan élt az Abdin és a Koubbeh palotákban Kairóban. Apósa, Muhammed Tewfik pasa idején a Koubbeh palota az Ezeregyéjszaka Ünnepe és a királyi esküvők színhelyéül szolgált. II. Abbas Hilmi alatt szerepköre kibővült, és a csodálatos kertekkel körülvett királyi rezidencián tartották a hivatalos fogadások egy részét is. [...]

Az álruhás hercegnő

A hercegnő lelkesen vetette bele magát a közügyekbe. A Vörös Kereszt tagjaként vigasztalást nyújtott az Oszmán Birodalom és Bulgária között dúló 1912-es első Balkán-háború áldozatainak. A khedive parancsára a sebesülteket a Ras al-Tin palotába szállították, melynek termeiben és hosszú folyosóin ideiglenes kórházat rendeztek be.
Djavidan hanum hivatalos kairói rezidenciáján, a Mostorodban, ahol a khedive egy magánállatkertet tartott - a külföldi méltóságok feleségeit szórakoztatta zongorajátékával, egy Bechstein zongorán. [...]
A kalandvágyó Djavidan furfangjának szinte semmi sem szabhatott határt. Mivel az udvari protokoll ellenezte, hogy a királyi hitves bármilyen állami rendezvényen részt vegyen, a leleményes magyar grófnő szerető férje tudtával álruhát öltött és részt vett a hivatalos fogadásokon. Férfinek öltözött, s palotaszolgának álcázta magát. [...]

Az elhagyott királyné

A szerelmesek játékai azonban hamarosan véget értek. A hirtelen fordulat egy Georgette Mesny Andrée de Lusange nevű hölgy miatt következett be, akivel 1912 nyarán Párizsban, a Maximban találkozott a khedive. Árvay Kelemen leírása szerint már együtt tértek vissza Egyiptomba. "Lusange húsz éves, alacsony, vézna, erősen festett nő volt, aki 20 franc-ért árulta bájait, és a khedive udvarhölgyeként a francia kormánynak kémkedett. Az ő cselszövései hatására kényszerült Djavidan elhagyni a palotát és visszatérni Európába."
A khedive és Djavidan 1913-ban váltak el. [...]
A hölgyekkel bőkezű Abbas Hilmi nem feledkezett el a magyar grófnőről sem, s egészen haláláig támogatta anyagilag. Szendrői Török Marianna sohasem vette vissza lánykori nevét, s haláláig a "Djavidan hanum, az egyiptomi khedive exfelesége" címet használta. Mindvégig megtartotta felvett vallását és hitét. [...]
Az egyiptomi uralkodócsalád sohasem nézte jó szemmel azt, hogy a khedive európai nőt vett feleségül. [...]

A grazi művésznő

A válást követően Szendrői Török Marianna grófnő életéből továbbra sem hiányzott az izgalom, még ha olykor nehézségekkel is kellett megküzdenie. 1919-től Berlinben élt, habár többször utazott Bécsbe is, ahová végül 1938-ban költözött el. Megismerkedett Eugene d’Albert zeneszerzővel, akinél tökéletesítette zongoratudását. Kiemelkedő zongoraművész vált belőle, hangversenyeket adott és zenét is komponált. Az Egyiptomban töltött életének emlékeit Hárem című könyvében írta meg (Berlin, 1930). [...]
Baráti viszonyba került egyebek mellett Bulgária cárjával, Ferdinánddal, Robert Musil osztrák regényíróval, Olav Gulbransson norvég íróval és Gerhart Hauptmann német színdarab- íróval.
A második világháború alatt Bécsbe menekült, ahol kozmetikai szalont nyitott, s saját krémet és parfümöt is készített, melyeket Djavidan néven árusítottak még az 1960-as években is. [...]
II. Abbas Hilmi 1944 decemberében hunyt el Genfben, lemondatásának 30. évfordulóján. A volt khedive halálával megszűnt a magyar grófnő anyagi támogatása is. Az egyre inkább anyagi gondokkal küzdő, hetvenes éveit taposó Djavidan 1951-ben tért vissza Párizsba. [...]
Djavidant mindig is vonzotta a film és a színház világa. 1951-ben a párizsi angol nagykövetségen vízumot kért, hogy Londonba utazhasson, egy Alfred Golding (Eureka Holding) által rendezett film, a Queen For A Day ("Az egynapos királynő") próbafelvételére. Egy olyan hölgyet szerettek volna felkérni főszereplőnek, aki már a valóságban is eljátszotta a királynőt. Az ígéretek azonban szertefoszlottak, s a bizonyára csalódott exkirályné visszatért Ausztriába, és Grazban telepedett le. Utolsó éveiben festeni kezdett, és röviddel halála előtt munkáiból kiállítást rendeztek Víziók a Níluson címmel. A hárembeli évek hatása még ekkor is tartott, mivel festményei és rajzai között akadnak olyanok, amelyek háremhölgyeket ábrázolnak.
Szendrői Török Marianna May, az Amerikában született magyar grófkisasszony, Puskás Tivadar nevelt lánya, a svéd báróné, az egyiptomi király titkos felesége s majd a muzulmán hitre áttért, hivatalosan is királyné, a khedive családja által el nem ismert hercegnő, a színészi babérokra törő, elismert zongoraművész, író- és festőnő elszegényedve és magányosan hajtotta örök álomra a fejét 1968. augusztus 5-én Grazban. 91 (vagy 94) éves korában. A Leonhardfriedhof temetőben helyezték végső nyugalomra, néhány muzulmán egyetemista is elkísérte utolsó útjára. A sírkövön mindössze ez áll: "Djanan Djavidan".

Vissza a tartalomjegyzékhez